Dobrý deň.

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie na čerpacej stanici pitnej vody Sládkovičovo bude vo Vašom meste/obci dočasne znížený tlak a objem dodávanej pitnej vody. Žiadam Vás o zverejnenie nasledovného oznamu prostredníctvom obvyklých komunikačných prostriedkov (rozhlasu, webu, vývesnej tabule vo Vašom meste/obci, atď.). Ďakujem za spoluprácu.

 

Z dôvodu vykonania rozsiahlej rekonštrukcie na zariadeniach ZsVS a.s. bude znížený tlak o objem dodávanej pitnej vody pre mesto Sládkovičovo a obce Malá Mača a Pusté Úľany. To znamená, že dodávka pitnej vody nebude prerušená, ale bude dodávaná s nižším tlakom. Táto úprava dodávky pitnej vody sa uskutoční v termíne od 4.4.2018 - 22:00 do 5.4.2018 - 7:00. Po opätovnom obnovení tlaku a objemu dodávanej pitnej vody môže dôjsť k zákalu pitnej vody, preto bude následne vykonaný preplach dotknutých rozvodov verejného vodovodu.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

 

S pozdravom 

 

                       Marián Lopušný

                   Vedúci VPS Galanta

                          0902957614

 


 

Z dôvodu vykonania rozsiahlej údržby na zariadeniach ZsVS a.s. bude prerušená dodávka pitnej vody pre mesto Sládkovičovo a obce Malá Mača a Pusté Úľany. Táto odstávka dodávky pitnej vody sa uskutoční

v termíne od 20.2.2018 - 9:00 do 20.2.2018 - 11:00.

Počas odstávky bude vykonávané náhradné zásobovanie pitnou vodu cisternou len v meste Sládkovičovo pri TESCO,

preto žiadame obyvateľov a spoločnosti dotknuté plánovanou odstávkou o dostatočné predzásobenie pitnou vodou. Po ukončení odstávky bude vykonaný preplach dotknutých rozvodov verejného vodovodu.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

 

S pozdravom 

 

                       Marián Lopušný

                   Vedúci VPS Galanta

                          0902957614