Je najvyšším zastupiteľským zborom obce.

Poslanci sú zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce. Od 8.12.2014 sa zložením sľubu stali poslancami:

Marek Babóš
Marek Babóš
poslanec za SMK-MKP
Štefan Katona
Štefan Katona
poslanec za SMK-MKP
Karol Mészáros
Karol Mészáros
poslanec za SMK-MKP
Mgr. Ivana Miklosová
Mgr. Ivana Miklosová
poslankyňa za PaS
Bc. Attila Oravec
Bc. Attila Oravec
poslanec za SMK-MKP
Lýdia Popluhárová
Lýdia Popluhárová
poslankyňa za SMK-MKP
Alexander Rózsa
Alexander Rózsa
poslanec za SMK-MKP


Rokovací poriadok