Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

 

v zmysle § 82, ods. 7 zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej / len "zákona") týmto Mesto Sládkovičovo

 

oznamuje, že dňa 08.11.2017 začalo

 

správne konanie

 

vo veci:

 

vydania súhlasu na výrub dreviny

 

 

 

podl'a §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

 

Drevina rastie na ulici Vadonská v predzáhradke rodinného domu č. 220/11 v Malej Mači,  na pozemku  parc. č. 417/1, kat. úz. Malá Mača.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z. z. je do 22.11..2017 Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Malej Mači, počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

 

Poštová adresa na doručenie podania: Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 


 

VOĽBY VÚC 2017: Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Voľby do VÚC 2017: Kandidáti na predsedu v Trnavskom kraji
Prinášame zoznam uchádzačov o post šéfa Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vo voľbách do VÚC v sobotu 4. novembra 2017.

 1. József Berényi (SMK)
 2. Jaroslav Cehlárik (nezávislý)
 3. Tibor Mikuš (nezávislý)
 4. Márius Novák (NP)
 5. Konrád Rigó (Most-Híd)
 6. Jozef Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a ZZ)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017
Volebný obvod číslo: 2
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7

Kandidáti:

 1. Gergely Agócs, Mgr., 31 r., account manažér, Kráľov Brod, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 2. Milan Bánovský, 68 r., dôchodca, Sereď, NÁRODNÁ KOALÍCIA
 3. József Berényi, Mgr., 50 r., podpredseda TISK, Dolné Saliby, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 4. László Biró, Mgr., 48 r., pedagóg, Galanta, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 5. Jozef Boledovič, JUDr., 44 r., projektový manažér, GM, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) , Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 6. Zuzana Csadyová, Mgr., 51 r., starostka obce, Čierna Voda, MOST – HÍD
 7. Martin Drobný, MUDr., 49 r., lekár, Sereď, Slovenská národná strana
 8. Krisztián Forró, 41 r., konateľ spoločnosti , Veľká Mača , Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 9. Zoltán Forró, Ing., 34 r" manažér, Trstice, MOST – HÍD
 10. Gábor Gál, Mgr., 42 r., poslanec NR SR, Veľká Mača , MOST – HÍD
 11. Júlia Gálová, Mgr., 63 r., vedúca vysunutého pracoviska Šaľa - sociálna poisťovňa , Galanta, SMER - sociálna demokracia
 12. Jana Hanuliaková, Mgr., 36 r., manažér dopravy, Abrahám, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO ), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 13. Ervin Chomča , MUDr., 53 r., lekár, Galanta, MOST – HÍD
 14. František Juhos, JUDr., 55 r., prednosta OÚ Galanta, Trstice, MOST – HÍD
 15. Václav Jurčaga , 71 r., dôchodca, Šintava, NÁRODNÁ KOALÍCIA
 16. Andrea Klabuzai, JUDr., PhD., 45 r., právnik, vedúca útvaru primátora, Mostová, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 17. Róbert Korec, Mgr., 46 r. , projektový manažér, Pata, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO , Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 18. Slávka Kramárová, PaedDr. , 60 r., pedagogička, Sereď, Slovenská národná strana
 19. Adrián Kubica, Mgr., 4o..r., starosta obce, Váhovce, MOST – HÍD
 20. Stanislav Lipovský, 38 r., podnikateľ, Šoporňa, DOMA DOBRE
 21. Adrián Macho, Mgr., 41 r., starosta obce Šoporňa, Šoporňa, nezávislý kandidát
 22. Miloš Majko, 48 r., novinár, protikorupčný aktivista, Sereď, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 23. Igor Németh, Ing., 56 r., starosta, Abrahám, SMER - sociálna demokracia
 24. Marta Némethová, Mgr., 64 r., riaditeľka Domova sociálnych služieb a domova dôchodcov v Seredi, Sereď, SMER - sociálna demokracia
 25. Ľubomír Noga, 27 r., automechanik, Sládkovičovo, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 26. Peter Paška, 44 r., primátor mesta, Galanta, nezávislý kandidát
 27. László Pék, 66 r., pedagóg, Matúškovo, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 28. Jozef Pintek, 65 r., bezpečnostný pracovník, Malá Mača, NOVÝ PARLAMENT
 29. Martin Práznovský, JUDr., 44 r., konateľ spoločnosti, Pata, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 30. Janka Reptoková, 53 r., SBS - operátorka kamerových systémov, Pusté Sady, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 31. David Slíž, 42 r., SZČO - vodič, Dolná Streda, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 32. Roman Sukeník, Ing., 51 r., starosta, Zemianske Sady, SMER - sociálna demokracia
 33. Peter Szabó, MUDr., 46 r., lekár, Matúškovo, MOST – HÍD
 34. Ľuboš Súry, PhDr. Mgr., 51 r., starosta, Dolná Streda, SMER - sociálna demokracia
 35. Andrej Tábori, Mgr., 40 r., pedagóg, Galanta, nezávislý kandidát
 36. Marek Tóth, JUDr. PhDr. , LL.M., 35 r., mediátor, Sereď, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 37. Stanislav Tvrdík, 57 r., technik, Sereď, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 38. Marta Vajdová, PhDr., 39 r., riaditeľka firmy, Galanta, nezávislý kandidát
 39. Roman Vančo, 34 r., vedúci zmeny, Sereď, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 40. Tamás Zupko, 38 r., manažér, Vozokany, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

 

 


 

Upovedomenie
o začatí správneho konania
na vydanie súhlasu na výrub drevín


v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon o OPaK).
Obec Malá Mača oznamuje, že dňa 18.09.2017 začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK.
Drevina rastie v predzáhradke rodinného domu súp. č. 124, na ulici Maková v Malej Mači, na pozemku KN-C č. 60, kat. úz. Malá Mača.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o OPaK je do 27.09.2017.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Malej Mači, počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.
Poštová adresa na doručenie podania: Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..


 

„Z dôvodu poruchy na zásobnom potrubí pre mesto Sládkovičovo bude dňa 22.5.2017 od 8:00 prerušená dodávka pitnej vody pre mesto Sládkovičovo s jeho mestskými časťami, obec Malá Mača a v poobedňajších hodinách aj pre obec Pusté Úľany.  Voda bude priebežne púšťaná pre potreby presnej lokalizácie poruchy, bude však znížený tlak aj objem dodávanej vody. Predpokladaný termín obnovenia dodávky pitnej vody je 22.5.2017 o 17:00. Tento čas sa môže zmeniť podľa prevádzkových potrieb pri opravných prácach. Žiadame obyvateľov o dostatočné predzásobenie pitnou vodou počas doby odstávky.

Pre potreby mimoriadnej dodávky pitnej vody bude v meste Sládkovičovo pripravená cisterna s pitnou vodou, ktorú bude možné presúvať podľa potreby. Koordináciu miesta a doby státia cisterny bude zabezpečovať mestský/obecný úrad so zástupcom ZsVS.

Následne bude vykonaný preplach verejného vodovodu, ktorý bude prebiehať 23.5.2017 do úplného odkalenia pitnej vody.

Za spôsobené nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.“


 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

v zmysle § 82, ods. 7 zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej / len "zákona") týmto Mesto Sládkovičovo

oznamuje, že dňa 20.03.2017 začalo

správne konanie

vo veci:

vydania súhlasu na výrub drevín:

podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Dreviny rastú okolo štrkoviska, na pozemku parc. č. 783/1 KN-C, k. ú. Malá Mača.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z. z. je do 05.04.2017 Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade v Sládkovičove počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

Poštová adresa na doručenie podania: Mesto Sládkovičovo,Fučíkova 329, 925 21  Sládkovičovo. E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

v zmysle § 82, ods. 7 zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej / len "zákona") týmto Mesto Sládkovičovo

oznamuje, že dňa 16.03.2017 začalo

správne konanie

vo veci:

vydania súhlasu na výrub drevín:

1 ks smrek obyčajný, 1 ks čerešňa, 1 ks slivka, 1 ks hruška

podl'a §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Dreviny rastú na verejnom priestranstve, na pozemku parc. Č. 480 evidovanom ako zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parc. a 48111, evidovanom ako ostatná plocha, k. Ú. Malá Mača.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z. z. je do 27.03.2017 Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade v Sládkovičove počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

Poštová adresa na doručenie podania: Mesto Sládkovičovo,Fučíkova 329, 925 21  Sládkovičovo. E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


 

Upovedomenie

o začatí správneho konania

na vydanie súhlasu na výrub drevín

v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

(ďalej len zákon o OPaK).

 

Obec Malá Mača oznamuje, že dňa 28.12.2016 začala správne konanie vo veci

 

vydania súhlasu na výrub drevín (2 orechy a 2 jablone)

podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK.

 

Dreviny rastú na ulici Čúri v Malej Mači, ktoré rastú vo dvore rod. domu 66/13, na pozemku  parc. č. 614/1 a pred rodinným domom, na verejnom priestranstve 594/23, kat. úz. Malá Mača.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o OPaK je do 10.01.2017.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Malej Mači, počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

Poštová adresa na doručenie podania: Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..